SKUPAJ ZMOREMO

Šolsko leto smo pričeli z mednarodno okroglo mizo z naslovom SKUPAJ ZMOREMO. Predstavniki okrogle mize so bili z različnih področij: Karin Lavin, Ana Vovk-Korže, Darja Piciga, Tomaž Popovič, Bojan Podkrajšek, Laila Abdul-Majeed, Maximilijan Abouleish, Alexander...